Ilukaubad.ee töötleb tarbija andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Kogutavad andmed on tarbija nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, tarbimiseelistused. Andmeid kasutatakse tarbijale teenuse osutamiseks, eelkõige tellimuste täitmiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. Õiguslik alus Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul, tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks. Ilukaubad.ee-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi ja e-posti aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Nimi, telefoninumber, aadress ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Andmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt. Krüpteeritud andmesidega pangas ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Ilukaubad.ee-l ligipääs. Ilukaubad.ee ei edasta Tarbija kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Ilukaubad.ee veebipood on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud pangateenuse osutajale. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Nõusoleku tagasivõtmine kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Säilitamine Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. Kustutamine Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Otseturustusteated E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.